אזרחי / מנהלי

Civil and or Administrative Law

 

עריכת חוזים בנושאים שונים מחוץ לכתלי בית המשפט. ייצוג תובעים ו/או נתבעים בתביעות כספיות, חוזיות ובהליכים אזרחיים בכלל, לרבות בתביעות ייצוגיות.

ייצוג עותרים נגד הרשויות בעתירות ו/או בתביעות מנהליות.

 

 

 

 

עבודה

 

הפעל נגישות

בניית אתרים